Over mij

Joël Boertjens

‘Leven vanuit Gods roeping’ is mijn grootste passie. Het is mijn verlangen dat volgelingen van Jezus, zowel vrouwen als mannen, alle ruimte ontvangen om in de kerk de plek in te nemen die Gods Geest hen wijst.

Vlak ná het afronden van mijn eindscriptie aan de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH) ben ik samen met mijn vrouw neergestreken in Oss om op 22-jarige leeftijd ingezegend te worden als voorganger van Evangelische Gemeente CrOsspoint. Hier heb ik er enorm van genoten dat vele buitenkerkelijke mensen Jezus leerden kennen via onze kerk. Tijdens mijn acht jaar durende voorgangerschap in Oss heb ik mijn master Evangelical and Reformation Theology (ERT) aan de Vrije Universiteit (VU) behaald, omdat ik mij graag verder wilde verdiepen in theologie en wetenschappelijk onderzoek.
In 2015 brak een nieuw seizoen in onze bediening aan toen we ervaarden en herkenden dat God ons als gezin riep naar Amsterdam, waar ik vervolgens ben ingezegend als voorganger in Baptistengemeente De Verbinding. Hier ben ik werkzaam geweest t/m 31 december 2020. Ook in Amsterdam blijft mijn hart uitgaan naar het bereiken van mensen die Jezus nog niet kennen en hen vervolgens te discipelen, zodat zij op hun beurt – met de gaven die hen zijn gegeven – hun unieke waarde toe kunnen voegen aan de realisatie van de missie van Jezus.

In het dagelijkse leven bevind ik mij in het gezelschap van drie fantastische vrouwen: mijn echtgenote Marjoke en onze dochters Rivka en Yael. In mijn vrije tijd houd ik ervan om te sporten, te lezen, de politiek te volgen en voetbal te kijken, al valt dat laatste niet altijd mee voor een PSV-er in Amsterdam…

%d bloggers liken dit: