Allen voor Eén

Op 12 mei 2020 is mijn eerste boek ‘Allen voor Eén’ verschenen. Ik richt mij in dit boek op kerken en christenen waar Gods Woord autoriteit heeft. In veel van deze kerken is er voor vrouwen minder ruimte voor participatie in leiderschap dan voor mannen. Welke exegetische keuzes liggen hieraan ten grondslag en zijn deze terecht? En wat voor rol spelen Bijbelteksten waarin vrouwen functioneren als apostel, profeet en onderwijzer?

Graag neem ik je mee op reis naar Paulus’ wereld vol vroeg-gnostische bedreigingen, hyperspirituele christenen en een ontregelende antieke seksuele revolutie. Stapsgewijs verken ik de gedachtegang van de apostel en bovenal die van zijn Opdrachtgever. Hiervoor doorkruis ik het Oude Testament en het Nieuwe Testament langs ruwe werkelijkheid en hemels ideaal. ‘Allen voor Eén’ brengt verdieping en vernieuwing in een actuele discussie die steeds meer tot een daadwerkelijke koerswijziging leidt: vrijheid voor alle volgelingen van Jezus om de plek in te nemen die Gods Geest hen wijst.

Promotiefilmpje Allen voor Eén
Joël leest een stuk voor uit Allen voor Eén
%d bloggers liken dit: